Увеличава се броят на социално подпомаганите

Увеличава се броят на социално подпомаганите
Увеличава се броят на социално подпомаганите / Дарик Сливен, архив

4 943 месечни социални помощи за сумата от 4 246 264 лв. са били изплатени през 2013 година в област Сливен. От Регионалната дирекция за социално подпомагане отчитат увеличение броя на отпуснати месечни помощи с 573 случая (или 13,11%) спрямо предходната 2012 г. Изплатените суми за месечни социални помощи са се увеличили със 7,77%.

През отминалата година са били отпуснати 152 еднократни помощи, като и тук се отчита увеличение. Отпуснати са били и 3 целеви помощи за плащане на наем на общинско жилище.

Не е била отпускана еднократна помощи за покриване на разходите за лични нужди на лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването.

Съгласно отчетните данни през изминалата година са били  издадени 593 удостоверения за безплатно пътуване по БДЖ на лица с трайни увреждания.