Планират нов център за деца и семейства
Планират нов център за деца и семейства / сн. архив Дарик - Сливен

Община Сливен готви създаване на „Общностен център за деца и семейства". Ще се кандидатства по проект „Социално включване", финансиран със средства от Световната банка. Той се администриран от Дирекция „Социално включване" към Министерството на труда и социалната политика. Основната цел е социално включване чрез повишаване на училищната готовност на деца до 7 години от семейства с ниски доходи и уязвими групи, деца с увреждания и специфични потребности, съобщи началникът на отдел „Европейски програми и проекти" в Община Сливен, Дорина Митева.

Минималният размер на проектопредложенията, които ще бъдат финансирани, е 500 хил. лева, а максималният - 5 милиона.

Допускат се инвестиции в ново строителство или ремонт на съществуващи сгради в периода март 2011 г. - март 2013 г.

 „Общностен център за деца и семейства" трябва да предложи комбинация от консултативни и подкрепящи услуги с услуги за директна грижа за деца. Допуска се по-сериозна инвестиция в инфраструктурата и изграждане на детска градина към центъра, както и финансиране на разходите за обучение на екипите на услугите и всички разходи за функциониране на услугите за период от две години.