Община „Тунджа” иска близо 8 милиона за ремонти по селата
Община „Тунджа” иска близо 8 милиона за ремонти по селата / netinfo

Община „Тунджа” депозира днес проект Населените места в Община „Тунджа” – по-добро място за живот в Европейския фонд за регионално развитие по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, съобщиха от общината.

Размера на исканата безвъзмездна финансова помощ Европейския фонд е 7 милиона 772 хиляди и 711 лева за ремонтни дейности в 43 населени места в община Тунджа. Проектът за подобряване на жизнената среда предвижда рехабилитация на тротоарните настилки по главните улици . В парковете са предвидени дейности за възстановяване на настилките по алеите и ще бъдат засадени фиданки от различни дървесни видове и храсти, а в цветните лехи рози. За пълноценния отдих на населението е предвидено различно градинско обзавеждане включително и беседки с височина 2,20м., а за децата обособяване на детски кътове оборудвани с люлки , пързалки и катерушки.

Реализацията трябва да приключи през август 2011 година.