/ община Тунджа
Стартира Благотворителната кампания „Тунджа може“. Целта е набиране на  пластмасови капачки за рециклиране.

събиране на капачки
община Тунджа

Със средствата получени след предаването им за преработка, ще  бъдат закупени нови мобилни ЕКГ апарати за спешните центрове в селата Скалица и Тенево. Цената на двата мобилни ЕКГ апарата е приблизително 4 хиляди лева, за тази сума ще са необходими 16 тона пластмасови капачки.

Събраните капачки могат да бъдат предадени на информация в Община „Тунджа“ или по кметствата на населените места на Общината. Тази кампания инициирана от младите хора на общината има за цел да покаже за пореден път, че хората могат да бъдат единни и да обединяват усилията си.

закупуване ан медицински апарати
община Тунджа

„Всяка събрана капачка дава възможност на всеки един от нас да бъде съпричастен към тази кауза”, споделиха младите организатори.