Десет пъти са се увеличили проверките в строителния бранш в Ямбол
Десет пъти са се увеличили проверките в строителния бранш в Ямбол / netinfo

60 проверки на фирми от строителния бранш в Ямбол са извършили служителите от отдел „Контрол” в ТД на НАП от началото на годината до сега. Тези проверки са десет пъти повече в сравнение с миналата година. Засиленият контрол в строителството както в производството и търговията със зърнени култури са сред рисковите браншове в областта. Това заяви пред Дарик говорителят на институцията Ваня Велева.

Най-често констатираните нарушения при ревизиите са нарушения в Данък добавена стойност и невнасянето на осигуровки. През 2008 година данъчните инспектори са установиха допълнително разкрити приходи в размер на 6 милиона 310 хиляди лева, като една трета от тях са в отраслите строителство и търговия със зърнени култури, информира Велева.

Близо 5 милиона от приходите са от установени нарушения по Закона за ДДС, 726 хиляди лева са постъпили от нарушения по Закон за корпоративното подоходно облагане. По думите на говорителя все още не се спазва осигурителното законодателство, по което допълнително установените задължения са за над 300 хиляди лева.

 Често ревизорите откриват неначислени работни заплати, начислени възнаграждения, но непреведени осигурителни вноски при деклариране, прекратяването на трудови правоотношения, както и неподадени коректно данни в съответните регистри, уточни Велева.

През 2008 година са извършени 2023 проверки, издадени са 238 ревизионни акта, от които актове за нарушение са 125. „Въпреки, че измамите с ДДС са чести практики, в сравнение с минали те намаляват. Това се обяснява с повишената данъчна култура на работодателите и наложената политика на безкомпромисност на приходната администрация”, допълни Ваня Велева.

И през 2009 година инспекторите ще залагат на проверките на разменни начала. Ямболски ревизори започват проверки в Сливен и Бургас още през тази седмица.