Търговищката Детска полицейска академия завършва с лагер в Ястребино
Търговищката Детска полицейска академия завършва с лагер в Ястребино / netinfo
Започна едноседмичният обучителен лагер в Националния детски комплекс в с. Ястребино, община Антоново. Организатор на проявата е ОД “Полиция”-Търговище в партньорство с ОД “ПБЗН”, Областния съвет на БЧК, Областна дирекция “Гражданска защита”, РИО, РИОКОЗ и петте общини в област Търговище.

Детската полицейска академия цели да формира у младите хора чувство на уважение към законите, към ценността на всеки човешки живот и на нетърпимост към проявите на насилие, агресия и хулиганство. Тя стартира дейността си в област Търговище през м. март 2007 г. С обучителния лагер приключва нейната втора поредна учебна година.

В продължение на 5 дни по време на тазгодишния лагер за обучение и отдих децата-участници от излъчената представителна група ще се запознават с различни аспекти от полицейската работа, ще се обучават и живеят в Националния детски комплекс. Разходите по пребиваването и транспорта им са сигурени от съответните общини. Лектори по време на занятията ще бъдат служители на ОДП-Търговище, ОД “ПБЗН”-Търговище, ОД “Гражданска защита” и Областния съвет на БЧК.

“Полицейски униформи, помощните средства, използвани от полицейските служители, и начините на употребата им”,”Употреба и разпространение на наркотични вещества и последствия от употребата им”, “Детската престъпност”, “Професия полицай” “Работа с противопожарни уреди при гасене на пожар”, “Действия при промишлени аварии”, “Първа медицинска помощпри спешни състояния”, “Трафик на хора”, “Разкриване на престъпения чрез използване научно-техническата лаборатория на МВР”, “Ролята на прокуратурата и съда в борбата с престъпността” – това са само част от темите, с които ще бъдат запознати децата-лагерници. По време на занятията те ще научат за структурата и основните задачи на полицията, пожарната и “Гражданска защита”, за ролята и принципите на Червения кръст. Ще имат и възможност да съчетаят придобитите теоретични познания с практически умения в занятията по време на лагера.