Над 6 600 дела са постъпили в Районен съд през 2009г.
Над 6 600 дела са постъпили в Районен съд през 2009г. / Dariknews Юлия Христова

6 655 граждански и наказателни дела са постъпили през 2009 г. в Районен съд Шумен - съобщи днес временно изпълняващия длъжността административен ръководител на съда Емилиян Ангелов. От тях 2 038 са наказателни, а 4 617 - граждански. Неприключените дела в началото на миналата година са били 743. Броят на приключените е 6 642.

В сравнение с 2008г. са постъпили 1 507 дела повече, а броят на приключените дела се е увеличил с 1 350. Средната продължителност на наказателните дела е била 4 месеца. Делата, върнати за доразследване са 8, а прекратените след сключено споразумение са 215. През 2009г. са били обжалвани 331 граждански и 343 наказателни дела. През годината са внесени общо 660 прокурорски актове, а постановените осъдителни присъди са 272, оправдателните са 7.

През 2009-та в Районен съд не са били внесени и не са образувани дела със значим обществен интерес, касаещи организирана престъпност, корупция и др. - сочи докладът на съда за въпросния период.

Броят на районните съдии, работили през 2009г. е общо 18, има незаета една щатна бройка за длъжността съдия. В Районния съд съществува проблем с кадровата обезпеченост, но въпреки това магистратите се стремят да не нарушават ритмичността, с която е нужно да се работи - се посочва още в отчета.