/ netinfo
Комисия, определена със заповед на областния управител на област Русе Галин Григоров, започва проверки на пешеходните пътеки в областта. В тази връзка днес в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе среща, която беше водена от заместник областният Валентин Колев.

Инициативата е породена от зачестилите пътно-транспортни произшествия на пешеходни пътеки и е в изпълнение на решение, взето на състоялата се на 21 декември 2017 г. работна среща между главния прокурор на Република България, министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Проверките ще обхванат цялата страна и следва да приключат до края на февруари. Целта е да се направи оценка на съответствието на пешеходните пътеки с нормативните изисквания и изготвяне на предложения за отстраняване на констатираните нередности.

Основни участници в Комисията са представителите на общините в областта, Областно пътно управление-Русе и Областна дирекция-Русе на Министерството на вътрешните работи. Представителите на Областна администрация-Русе ще окажат необходимото съдействие при координацията на участниците, изготвянето на протоколите от проверките и обобщаването на резултатите от тях.

Проверките ще се извършват по определени критерии като точно ли е мястото на пешеходните пътеки, сигнализирани ли са със светлинни знаци, отговарят ли всички те на съответните наредби, има ли ясно видимост на съществуващата маркировка и др. Особено внимание ще се обърне на състоянието на пешеходните пътеки в близост до училища и детски градини.