/ iStock/Getty Images
От 1 април започва приемът на документи по програма „Асистирана репродукция“, съобщиха от Общината.

Финансовото подпомагане на инвитро процедури се осъществява от Община Русе. Крайната дата за записване е 30 април, като двойките с репродуктивни проблеми (семейство или живеещи във фактическо съжителство), които ще участват, трябва да са адресно регистрирани с постоянен или настоящ адрес в Община Русе не по-малко от 3 години.

Определена от кмета на Община Русе комисия ще излезе с решение в триседмичен срок от крайната дата за кандидатстване, а одобрените ще бъдат уведомени писмено.

Желаещите да се включат в програмата трябва да подготвят следната документация:

 1. Административна документация:

• Заявление до кмета на Община Русе - по образец (файл за изтегляне – сайт на Община Русе, меню „За граждани“, раздел „Здравеопазване“, подраздел: Програма „Асистирана репродукция“);
• Декларация за запознаване с условията на програмата - по образец (файл за изтегляне - сайт на Община Русе, меню „За граждани“, раздел „Здравеопазване“, подраздел: Програма „Асистирана репродукция“)
• Декларация за съгласие за обработване на лични данни - по образец (файл за изтегляне - сайт на Община Русе, меню „За граждани“, раздел „Здравеопазване“, подраздел: Програма „Асистирана репродукция“) – и за двамата съпрузи/партньори
• Документ за доход (за предходните шест месеца) - и за двамата съпрузи/партньори
• Декларация за фактическо съжителство (свободен текст)


Превръщат атрактивен имот в центъра на Русе в нова детска градина

 Информацията за семейно положение се проверява по служебен път. Информацията за постоянен или настоящ адрес в Община Русе се проверява по служебен път.           

2. Медицинска документация:

• Експертно становище (за кандидатстващите по позиция 2 - за процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК)
• Копие на заповед за одобрение от Националния фонд за асистирана репродукция (за кандидатстващите по позиция 1 - за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК)
• Eпикриза за оперативна интервенция (лапароскопия или лапаротомия), доказваща обтурация или липса на маточни тръби и/или хистеросалпингография, доказващо същото;
• Две спермограми - при наличието на мъжки фактор
• Една спермограма - при наличието на женски фактор
•  Набор от медико-диагностични изследвания (копия)


 Включването в Програма „Асистирана репродукция“ може да бъде направено само веднъж годишно - от 1 до 30 април.

Заявление и декларации за кандидатстване (по образец) могат да се получат в Информационен център на Община Русе (пл. „Свобода“ № 6) или на сайта на Община Русе - http://www.ruse-bg.eu/bg/pages/338/index.html.

За повече информация можете да се обърнете към експертите от отдел „Здравни дейности” към дирекция „Хуманитарни дейности” при Община Русе, стаи №32 и №36 (ул. „Черно море“ №2); За справки и информация тел. 082/506-755, 082/506 794 и на 0885/397-831.