Кариерен център към ДРСЗ-Русе предлага услуги за заети и самонаети лица
Кариерен център към ДРСЗ-Русе предлага услуги за заети и самонаети лица / dariknews, архив

В началото на октомври 2014 г. към Дирекция „Регионална служба по заетостта“-Русе стартира Кариерен център. Неговото създаване е по проект „Кариерно развитие на заети лица“, финансиран от оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. (схема по приоритетна ос 2 “Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”, с директно предоставяне на безвъзмездна финансова подкрепа и конкретен бенефициент Агенцията по заетостта).

В Русенския кариерен център работят трима сертифицирани кариерни консултанти по проблематиката на избор на кариера и кариерно развитие. Услугите, предлагани за заети и самонаети лица тук, включват: предоставяне на информация за пазара на труда и възможностите за професионална  раеализация; осигуряване на услуги при избор на кариера; консултиране за увеличаване на личния капацитет и продължаване на личностното развитие; изследване на професионалните интереси чрез специализирани инструменти за професионално ориентиране; консултиране за установяване на индивидуални умения, приоритети, предимства и пречки за кариерно развитие; проучване на възможностите за обучение; планиране и управление на собствена кариера.

Кариерният център е мястото, където заетите и самонаетите лица могат да открият своите нови възможности за развиване на индивидуалните си умения!

Тук те могат да получат:

Индивидуален план за кариерно развитие;

Информация за специализирани кариерни събития като „Дни на кариерата“, срещи с работодатели, семинари, насочени към професионалното ориентиране и консултиране, информационни материали;

Възможност за повишаване на пригодността за заетост;

Съдействие за успешна професионална реализация;

Възможност за гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазара на труда;

Професионално информиране – индивидуално и/или групово, информация за професиите, длъжностите и специалностите;

Професионално консултиране за подпомагане на избора на нова професия, съобразено с индивидуалните им особености и с потребностите на пазара на труда;

Кариерно проучване – провеждане на задълбочена самооценка, идентифициране на интересите, уменията, склонностите, ценностите, мотивациите, личностната позиция, впечатления, предпочитана обстановка и нуждите от развитие;

Интензивно индивидуално кариерно консултиране, подпомагащо процеса на професионално ориентиране - чрез дефиниране на интереси, лични качества, умения, професионална пригодност.

Кариерният център към ДРСЗ-Русе се намира на адрес: гр.Русе, ул. „Олимпи Панов“ 8, тел. 082 820 151, ел.поща: k_centar_ruse@abv.bg.