Работна група в Русе
Работна група в Русе
Редовно заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група ще се проведе днес в Заседателната зала на Окръжен съвет Гюргево.

Трансгранична видеоконференция за трудовата мобилност между Румъния и България

По време на практическата част се предвижда посещение на фирма Sanimed International Implex, намираща се в Калугерене, която е профилирана в научните изследвания, производството и маркетинга на висококачествени бактериологични продукти, използващи се в хранително-вкусовата промишленост, животновъдството, медицината, както и в още множество други сектори.

От българска страна срещата ще бъде водена от заместник областния управител на област Русе и досегашен председател на групата г-н Свилен Иванов. Заседанието се организира съвместно от Областна администрация-Русе, Окръжен съвет Гюргево и Асоциация „Еврорегион Данубиус“.