Достъпната част от дигата при Айдемир е в добро състояние
Достъпната част от дигата при Айдемир е в добро състояние / netinfo

В добро състояние е 2-километров участък от дунавската дига в района на помпените станции 1 и 2 в Айдемир, който вече е огледан, съобщи по време на среща в община Силистра Борис Стоянов, представител на предприятието „Напоителни системи” – Русе.

Срещата бе свикана от секретаря на общината Ростислав Павлов във връзка с изпълнението на Заповедта на кмета д-р Юлиян Найденов за предприемане на превантивни мерки срещу наводнения от очакваното пролетно пълноводие в Силистренската община.

Около 5 метра от дигата под село Айдемир е уронена. Мястото е, където камиони постоянно извозват дървесина. За нарушението са сигнализирани областната управа и горското стопанство в Силистра. Трудно достъпен остава 300-метров участък от защитното съоръжение в района на машиностроителното предприятие „Силома” в промишлената зона.  За задължителната проверка трябва да бъде поискан достъп от ръководството на фирмата.

Останалата част от дига Айдемир с обща дължина над 8,5 км е затрупана със сняг и не може да бъде огледана в момента. Още през есента частично са почистени от саморасла растителност и са надзидани 1 700 метра критични участъци. Останалата част не е рехабилитирана. Но няма място за притеснение заради ниското ниво на водата в река Дунав, коритото на която дава възможност за поемане на големи количества вода при активното топене на снега и леда, увери специалистът. Организирано е денонощно наблюдение на реката и край помпените станции за нивата на подпочвени води.  Предприятието „Напоителни системи” има актуализиран авариен план за действие при наводнение, съобщи още Борис Стоянов.

В общинската среща участваха също представители на службата за пожарна безопасност и защита на населението към ОДМВР, на строителни фирми и на дружество „Синева”.

Уточнени са необходимите количества чували и пясък за надграждане на дунавската дига и кейовите части, ако водата на река Дунав премине критичните 777 см., както и депата за складиране на инертните материали.