Ден на математиката в Русенския университет
Ден на математиката в Русенския университет / Thinkstock/Getty Images

На 20 септември от 10.00 в Канев център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ ще се проведе Ден на математиката, който ще премине под мотото „Заедно в бъдещето на математиката“. Инициативата е посветена на постиженията в обучението на талантливи ученици и студенти и на изявите на успешни учители по математика. Русе е третият град в България по брой ученици и студенти, спечелили медали и грамоти в състезания по математика и други области, в които се прилага математиката - роботика, информатика и др.

Денят на математиката в град Русе се организира от Българската академия на науките, Русенския университет, Регионалния академичен център на БАН – Русе, Областната администрация на Област Русе, Регионалното управление на образованието – Русе, Регионалния академичен център на БАН - Велико Търново и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. В събитието ще участва чл.-кор. проф. Димитър Димитров – главен координатор на Националната академична мрежа на БАН и съветник на Председателя на БАН.

Официалното откриване е в 10:30 часа в Зала 2 на Канев център с участието на представители от организациите, които обучават или организират дейности за талантливите математици. В рамките на програмата са предвидени лекциите Може ли математиката да бъде интересна? на акад. Веселин Дренски и Жените в математиката на проф. Стефка Буюклиева и три изложби – Жените в математиката, Математиката около нас и Математическа публикационна дейност на Русенския университет. От 14.00 часа започват паралелно семинари за ученици, в които ще се представят възможностите на съвременните професионални технологии за 3D визуалиация на .stl файлове и за учители – за Работа с Geogebra групи и онлайн материали. В 15.40 ще бъдат раздадени грамоти на участниците в Деня на математиката в град Русе.

Събитието предизвиква интерес сред русенската общественост, тъй като разпространява ценностите и съхранява духа на талантливите българи, които прославят нашата страна. Затова е планирано организирането и на други дни, посветени на успехите на талантите от град Русе в области като роботика, информатика, физика, литература, изкуства и др.