/ DarikNews
Районният прокурор на Пловдив Чавдар Грошев възложи на полицейската дирекция и Регионална дирекция „Социално подпомагане“ съвместно да извършат проверка на домовете за настаняване на възрастни и деца с физически и умствени увреждания и заболявания на територията на 13 общини в Пловдивска област, обслужвани от Районна прокуратура-Пловдив.

Поводът е скандалният случай в пловдивския Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция към КСУ "Св. Георги". 

Нови разкази за тормоз и издевателства над възрастни хора в дома в Пловдив (ВИДЕО)

Проверката се извършва по реда на надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите и ще изяснява спазват ли се нормативните изисквания при осъществяване на тази дейност, подавани ли са сигнали за нарушения и какви са били резултатите от извършваните проверки, както и състоянието на материалната база.

Социален дом в Пловдив като концлагер: Синини, наказания с глад и мъчения (ВИДЕО)

Общините, които ще бъдат обхванати, са Пловдив, Първомай, Родопи, Марица, Хисар, Съединение, Стамболийски, Раковски, Перущица, Куклен, Кричим, Калояново и Брезово. След приключването й ще бъде направена обобщена справка за всеки един от социални домове, като при установяване на данни за извършено престъпление от общ характер, прокуратурата ще се намеси, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура Пловдив.

Прокуратурата започва проверка след сигнали за насилие в дом за възрастни в Пловдив

Поводът за проверката  по надзора за законност е постъпил доклад на наблюдаващия прокурор по образуваната вчера  преписка за злепоставяне и за упражняване на принуда спрямо болни в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в гр. Пловдив.

Бой, унижения и жестоки наказания в дом за възрастни в Пловдив (ВИДЕО)

Срокът на проверката е едномесечен, уточняват от прокуратурата.