/ iStock
Държавата ще изплати 1 517 879 лева компенсации на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина в периода от 1 януари до 29 февруари 2024 г.

От тях тях 1 513 985 лева са за 1542 деца в Столична община, а 3894 лева са за четири деца в община Пловдив.

Екшън в Кърджали: Мъж разби врата на детска градина, заплаши персонала и взе детето си

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали.

Три деца са избягали от столична детска градина

За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.