Международен форум по химия в Пловдивския университет

/ ThinkStock/Getty Images
За 11-ти пореден път Химическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ организира мащабна конференция по химия с международно участие. Форумът ще се проведе днес и утре. Събитието се открива от ректора проф. д-р Запрян Козлуджов.
 
Регистрирани са 219 участници от 16 страни. Традиционно ще присъстват учени от Австрия, Великобритания, Испания, Франция, Турция и Полша. За първи път към конференцията проявиха интерес и учени от Русия, Унгария, Пакистан, Нигерия, Саудитска Арабия, Индия и Алжир, разказа деканът на Химическия факултет доц. д-р Веселин Кметов.
 
Той допълни, че общо 413 имена присъстват в авторския индекс на изпратените за участие в научния форум разработки. В двата работни дни ще бъдат изнесени 12 пленарни доклада, 26 доклада по секции и над 130 постерни презентации. На конференцията са поканени и студенти и гости без регистрации.