Завърнаха се плевенските евродепутати от Езиковата гимназия
Завърнаха се плевенските евродепутати от Езиковата гимназия / archiv.DarikNews

24 ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици - Плевен посетиха Европейския парламент в Страсбург, където взеха участие в симулирано заседание на институцията. Това стана на 23 февруари в рамките на образователната програма "Евроскола" - Euroscola, която дава възможност на ученици от държави-членки на ЕС да бъдат евродепутати за един ден.
Българският екип бе воден от г-жа Лариса Василева, преподавател по история и цивилизация в ГПЧЕ, и Грета Димова - преподавател по английски език и помощник-директор на гимназията.
Още от първото издание на "Евроскола", провело се през 1989 година, основната цел на програмата е да провокира европейското мислене на учениците, както и интереса им към европейските институции. Програмата "Евроскола" има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се включат чрез симулирани заседания в работата му и дори да гласуват неговите резолюции.
На 23 февруари, 380 ученици от училища в 16 страни-членки на ЕС прекараха 1 ден в Европейския парламент в Страсбург, където участваха в симулация на неговата работа.
По време на своя парламентарен ден в Страсбург европейските ученици участваха в заседания на комисиите и в пленарни заседания, като разискваха въпроси и проблеми по темите: "Мястото на ценностите на Европа в света", "Миграции и интергация", "Околна среда и възобновяеми енегрийни източници", "Свобода на информацията и гражданска култура", "Демокрация и гражданство", "Бъдещето на Европа" и гласуват резолюции, като разискванията се водеха основно на английски език.

Основен модератор на сесията от страна на европарламента бе Евангелос Гинтерсос, директор на дирекция "Публични комуникации" към Европейския парламент.
По време на симулираната работа на Европейския парламент учениците бяха разделени в шест комисии, работещи автономно, и излязоха с резолюции, които по-късно бяха представени пред всички участници в заседанието. В работните комисиите, състоящи се от около 65 ученици, бяха избрани председател и говорител, които имаха задачата да водят вътрешните заседания, както и да представят решенията пред всички - в рамките на заседанието в голямата зала на ЕП в Страсбург.
За председател на комисия "Мястото на ценностите на Европа в света" членовете й от 16 страни чрез гласуване избраха Борис Рангелов, който имаше нелеката задача да води заседанието, да обобщава всички предложения на работните групи и да ръководи процеса по изработване на резолюцията. По време на последвалата пленарна сесия учениците обсъждаха и гласуваха предложените им резолюции.
Българските ученици взеха активно участие както в дискусиите по време на заседанията в заседателната зала, задавайки много въпроси на английски и немски език, така и в работата на комисиите си.
Ръководството на ГПЧЕ - Плевен с гордост отбелязва, че голяма част от предложенията на учениците са били приети от „евродепутатите" на 23февруари 2012 година.