За повече субсидии в лозарството апелират от ИЛВ-Плевен
За повече субсидии в лозарството апелират от ИЛВ-Плевен / archive.dariknews

Дискусия по проблемите, възпрепятстващи производството на лозов посадъчен материал и грозде се проведе на 15 октомври в Института по лозарство и винарство /ИЛВ/ в Плевен. Акцент в дискусията, в която участие взеха над 15 производители на грозде и вино от Северна и Южна България, беше субсидирането на производителите на лозов посадъчен материал.
На срещата бяха изложени и систематизиртани детайлите по проблема, след което предстои те да бъдат представени на изпълнителната и законодателната власт, за да могже да се  осъществят по нататък договарянията в Брюксел.

Според директора на ИЛВ-Плевен доц. Иван Пачев е необходимо да се промени субсидирането, защото не е нормално при лозарството то да бъде по 30 лв. за декар, колкото е и при зърнопроизводството, където всичко се извършва с машини. Мотивът тук е, че в лозарството се използва много ръчен труд и той по никакъв начин не може да бъде покрит с отпусканите 28-30 лева.
Директорът даде пример с практиката в съседна Гърция, където субсидията при лозарството е от порядъка на 300 лева за декар, като отделно отрасълът се субсидира и с около 30% от цената за килограм произведено грозде.

Друг проблем са изкупните цени, които тази година са тръгнали от 90 стотинки и вече са паднали до 40 - 30 ст. за килограм грозде, а в някои региони в случаи на по-крупно изкупуване и до 20ст.

За да се регулират те и се постигне една обща политика, според директора на ИЛВ - Плевен е необходимо създаването на сдружение, което да създаде условия ако не за повишаване на цените, то поне за задържането им в някакви граници. В този смисъл според него това може да стане най-малкото чрез възстановяването на бившия Съюз на лозарите.

Относно сертифицирането и необходимостта от лицензионните договори, доц. Пачев обясни, че в Института по лозарство и винарство в Плевен от близо 50 сорта грозде, които са разпространени в цялата страна, реално се поддържат само 16, тъй като е необходимо да се плащат ежегодни такси на патентното ведомство. Например наскоро е получено известие за заплащане на патента на сорта "Сторгозия", който е 560 лева.

За поддържането и ползването на патента е необходимо да има сключен лицензионен договор тъй като всъщност от него идват средствата за заплащането на самия патент, обясни директорът на ИЛВ-Плевен и добави, че ако не бъде платено на патентното ведомство, даденият сорт се зачерква от списъка и той не може да бъде използван.

Доц. Иван Пачев сподели, че само 5 - 6% от производителите са сключили лицензионни договори с института, което смущава плащането на таксите към патентното ведомсво и съответно намалява възможността за разширяване на спектъра на сортовете грозде.