za ku4eta
za ku4eta / obshtina vidin
Изготвено е техническото задание за изработка на проект за основен ремонт и преустройство на сградите в Приюта за безстопанствени кучета, който предстои да бъде създаден в бившата Ветеринарна лечебница в Плевен. Това информира кметът Георг Спартански.
Той каза, че идеята е всичките сгради да бъдат използвани като се предвижда да има лечебница, стационар, помещение за персонала, манипулационни, операционна, реанимация, аптека, както и гаражи.
 
Спартански уточни, че това задание е изготвено за капацитет от 2000 кучета, които да могат да бъдат настанени в новия приют.
Според него това предполага и възможността за сключване на договори със съседни общини при съответно заплащане.
 
В дейностите, които ще се извършват в приюта са включени и свободни разходки на кучетата, работа с доброволци относно социализацията им и привикването към живот в домашни условия. Предвидено е и място за оглед за хората, които желаят да си осиновят куче.
 
„Ще се опитаме да дадем едно модерно решение на проблема, а проектът ще даде отговор на въпроса, колко пари ще ни струва това упразнение“, каза кметът.
Той допълни, че ако средствата се окажат твърде големи за бюджета на общината, работата ще започне поетапно.
„Идеята е до края на тази година да приключи проектирането, за да може да се предвидят сумите в следващия бюджет и да се направи процедурата по избор на изпълнител, след което да започне работата по създаването на голям съвременен приют за кучета, който ще реши проблема на Плевен и на част от някои други общини“, каза Георг Спартански.