Трета безплатна дентална услуга ще ползват навършилите 18 години
Трета безплатна дентална услуга ще ползват навършилите 18 години / dariknews.archive

От 1 септември до края на 2016 година лицата, навършили 18 години могат да ползват трета услуга, която е в пакета на денталната помощ. Това се прави за пръв път и за целта от резерва на НЗОК са отпуснати 8 милиона лева. Това информира в Плевен подуправителят на Националната каса Иванка Кръстева.

„Възможността за тази допълнителна услуга и за отпускането на средствата става благодарение на това, че денталните лекари са доста стриктни и успяха да спазят финансовите условия, които им бяхме поставили, а едното от тях беше именно да се саморегулират и да не допускат отклонения в изразходването на финансовите средства за техните дейности", каза подуправителят.

Във връзка с третата дентална услуга, НЗОК е подписала и допълнително споразумение към националния рамков договор за денталните дейности. Така от 1 септември всеки стоматолог може да работи и трябва да подпише споразумение с РЗОК.
Още този месец допълнителните споразумения ще могат да бъдат подписани от стоматолозите в Плевен. В момента чисто технологично се изчаква изработването на самите споразумения и от РЗОК ще бъдат уведомени стоматолозите.

Ако след 1 септември е извършена някоя от дейностите, тя ще бъде заплатена със стара дата - считано от 1 септември, поясни подуправителят на НЗОК Иванка Кръстева.

До сега, здравно осигурените над 18 г. имаха право на един преглед и две дентални дейности - като пломба или вадене на зъб, платени от касата.