riosv pleven
riosv pleven / dariknews.bg
Експерти от РИОСВ - Плевен ще проведат беседа на тема „Опазване на мигриращите птици“ с ученици от Професионална гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф І“ - Ловеч, Природоматематическа гимназия - Ловеч, Професионална гимназия по механоелектротехника - Ловеч.
Световният ден за опазване на мигриращите птици е глобална кампания, която от 2006 г. се провежда всяка година.

Основната й цел е да повиши осведомеността на хората и да подчертае нуждата от опазване на мигриращите птици и местообитанията им. Кампанията е инструмент за по-широка информираност за заплахите, пред които са изправени мигриращите птици, тяхното екологично значение и необходимостта от международно сътрудничество за опазването им.

По повод Световния ден на биологичното разнообразие - 22 май, експертите ще представят презентация на тема „Животни в беда, защитени видове“. Инициативата ще се проведе със съдействието на Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век“ - Ловеч.

Отбелязва се по решение на 49-ата сесия на Общото събрание на ООН от 1995 г. в деня на влизане в сила на Международната конвенция за биологичното разнообразие, подписана в Рио де Жанейро, Бразилия. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли същата година е равноправна страна- член, като полага усилия за адекватни мерки и действия по общоприетите и разисквани приоритети.