Представиха проект за защитена зона за дивите птици
Представиха проект за защитена зона за дивите птици / netinfo

Проектът на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици „Васильовска планина” бе представен в Тетевен от екип на РИОСВ Плевен, информират от пресцентъра на планинския град.

Защитената зона „Васильовска планина” е разположена в землищата на луковитското село Пещерна, тетевенските села Бабинци, Български извор, Васильово, Галата, Глогово, Гложене, Голям Извор, Градежница, Малка Желязна и Тетевен, троянските села Балабанско, Борима, Голяма Желязна, Калейца, Старо село, Терзийско, Шипково, селата в община Угърчин - Кирчево, Лесидрен, Славщица, Сопот, както и Брестница и Малък Извор в община Ябланица. Общата площ на зоната е близо 455 хил. дка, а в община Тетевен тя е почти 223 хил. дка.

Сред видовете птици, които са предмет на опазване в защитена зона “Васильовска планина”, са червеногуш гмуркач, нощна чапла, малка бяла чапла, черен и бял щъркел, орел змияр, морски орел, осояд, бухал, земеродно рибарче, различни видове кълвачи и др. Защитената зона “Васильовска планина” се обявява с цел опазване и поддържане на местообитанията на различните видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние. В защитената зона се забранява премахването на единични и групи дървета при ползването на земеделските земи. Не е разрешено изграждане на фотоволтаични паркове и вятърни генератори за производство на електроенергия, извършване на сечи на хралупести дървета.

До януари 2010 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения за посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности. До две години от влизане в сила на заповедта, РИОСВ Плевен трябва да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената зона в Картата на възстановената собственост, Кадастралната карта и кадастралната карта за съответните землища.