/ Национална асоциация на зърнопроизводителите
Националната асоциация на зърнопроизводителите ще открие официално жътвената кампания на 1 юли в землището на област Плевен.
 
Програмата започва от 11:00 часа, а домакин е Националната асоциация на земеделските арендатори в град Плевен.
 
Ще бъде направено и зажънване на ръжта по проекта „Хляб на мира“.

Проектът „Хляб на мира" е европейска инициатива, в която се включват дванадесет държави от Централна и Източна Европа. Проектът стартира през 2012 г. като добитата ръж от полето около Помирителната църква в Берлин е изпратена до всяка държава-участничка. Така през 2013 г. се полагат първите ръжени семена на исторически важни места в 12-те държави.

НАЗ е официален партньор по Проекта за България от самото му начало. Традиционно всяка година представител на Асоциацията на зърнопроизводителите от различен регион на страната поема отглеждането на ръжта.
 
Националната асоциация на зърнопроизводителите