pleven
pleven / dariknews.bg
На 20 април - четвъртък, от 15:30 часа, Окръжен съд – Плевен ще бъде домакин на работна среща „Един шамар или домашно насилие? Как да възпитаваме децата си!”. Дейността е част от проект „Агресия, насилие, тормоз….в нашето училище?”, чиито бенефициент е Сдружение „Център на НПО в Разград.
Проектът се финансира от Министерство на правосъдието и е с продължителност 6 месеца.

Основна цел на срещата е, представители от образователните институции, съд, прокуратура, полиция, медицински лица и социални работници да обменят опит и добри практики по темата за включване на младите хора в процеса на превенция на домашното насилие.
При провеждане на работната среща ще се обсъдят структура, основни тези и послания в Програма за превенция на домашното насилие в училища и детски градини.
Сдружение „Център на НПО в Разград” координира дейността на ангажираните с превенция на домашното насилие институции на местно ниво, като прилага Местен механизъм за сътрудничество по Закона за защита от домашното насилие в област Разград.