Операция в реално време показват екипи от МУ на Международния конгрес по роботика
Операция в реално време показват екипи от МУ на Международния конгрес по роботика / archive.dariknews

На заключителна пресконференция в пресклуба на БТА в Плевен бяха представени резултатите от успешно реализирания проект „Развитие на научноизследователска, развойна и обучителна дейност в Медицински университет - Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия", както и на ефектите върху развитието на образователната и научноизследователска дейност на Медицински университет - Плевен .

Ректорът на Медицинския университет в Плевен проф. Славчо Томов сподели, че с проекта, свързан с инсталирането на последно поколение роборизирана система, снабдена с тренировъчен симулатор за обучение, се издига конкурентната способност на университета в национален и международен мащаб.

Участници в пресконференцията бяха още проф. д-р Григор Горчев, ръководител на проекта; проф. д-р Ташко Делийски, зам.-декан на Факултет „Здравни грижи"; доц. д-р Николай Колев, катедра „Урология"; доц. д-р Сергей Илиев, катедра „Пропедевтика на хирургическите болести" и д-р Добромир Димитров, асистент в катедра „Сестрински терапевтични грижи".

Проф. Томов подчерта, че сега МУ-Плевен получава възможност да заработи в съвсем нови направления в научноизследователската си дейност. Ректорът припомни добавянето на урологията и коремната хирургия при работата с роботизираната система.
Той обясни, че идеята е да се разшири иновативното обучение за студенти и минималната инвазивна хирургия да влезе в учебната програма дори като задължителна дисциплина.

За нас роботизираната хирургия в гинекологията става стандарт иака, както в САЩ и в Западна европа", каза проф. Горчев и изрази задоволство от работата на хирургичния и урологичния екип, които вече въведоха новата технология в работата с пациенти. Той припомни, че през месец октомври предстои да се състои Международния конгрес по роботика, на който домакин ще бъде МУ-Плевен и подчерта, че най-много заявки за участие в него са от специалисти в областта на урологията от Гърция, Турция, Румъния и други страни от Източна европа и Балканите.

В рамките на конгреса в началото на октомври в Плевен предстои да се извърши операция на живо, като тя ще бъде наблюдавана в София в реално време. Два екипа ще работят - този на проф. Горчев и проф. Томов и екипът на проф.

"Вече имаме самочувствието, че изминахме трудния път на внедряването, което вече е факт и предстои усъвършенстването. То се състои върху възпитанието на цели поколения в иновативното мислене и това вече е факт, който се вижда у студентите и колегите", каза проф. Делийски.

Наблюдава се, че пациентите са вече много информирани и най радостното е, че с внедряването на технологиите се откриват и възможности за творчество. Имаме и късмета да попаднем на екипи, които имат такава нагласа за развитие, каза още проф. Делийски.

Ректорът на Медицинския университет сподели, че приключването на проекта всъщност ще доведе до началото на работа в няколко направления. Едното ще бъде чисто изследователско и внедрителско. Друго основно направление ще бъде свързано с обучението.

Над 700-800 гинекологични операции са извършени до сега за последните осем години от екипа на проф. Горчев.