Окончателно обявиха изборите в Бохот за законни
Окончателно обявиха изборите в Бохот за законни / dariknews.bg

Върховният административен съд постанови, че изборите за кмет в плевенското село Бохот са напълно законни с решение № 4765 от 2 април 2012 година.
Решението на съда идва месеци след края на изборите, сллед като казусът обиколи на няколко пъти съдебните зали в Плевен и София.

Административният съд в Плевен обяви за законни изборите в Бохот с първото си решение от 29 декември миналата година.
В становището на съда по казуса тогава бе посочено, че не са доказани нарушения на изборния процес, които да са повлияят върху окончателния резултат от избора на кмет на кметство Бохот. Поради това, обжалваното решение на ОИК-Плевен беше потвърдено.На практика беше потвърдено Решение № 692 от 31.10.2011 година на Общинска избирателна комисия - Плевен, с което за кмет на втори тур официално бе обявен за избран Цветан Кънев.

Отказът на магистратите да касират вота дойде въпреки скандалния видеозапис, документирал как членове на Секционната избирателна комисия 201 в селото подменят бюлетини на избиратели.
Решението на Административния съд беше атакувано пред ВАС от Михаил Венков, кандидат за кмет на Бохот от ПП „Атака", който е с втори резултат след този на избрания на поста кандидат на ПП ГЕРБ Цветан Кънев.
В резултат делото беше върнато за ново разглеждане от нов съдебен състав в Плевен.

На 20 януари тази година последва второ съдебно решение, което отново потвърди законността на изборите в Бохот. На свой ред обаче Кънев пак атакува становището пред ВАС.
В резултат на това е и настоящото решение на ВАС, с което изборът на кмет в Бохот е окончателно потвърден.

Ето и част от мотивите на съда:

„Във връзка с наведените от касатора оплаквания следва да се отбележи, че нарушенията на закона са съществени, само ако изборният резултат би бил различен, ако те не са били допуснати, а такива, които не водят до изменение на крайния изборен резултат, не са основание за обявяване на избора за недействителен, независимо че могат да предпоставят понасянето на административнонаказателна или наказателна отговорност от извършилите ги лица. Съгласно разпоредбата на чл. 246, ал. 6 ИК на втори тур за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни гласове. Установената разлика в действителните гласове, подадени за двамата кандидати на втория тур в случая е 69, поради което правилно е направеното от съда отбелязване, че броят на евентуално подменените 13 бюлетини в секция № 201 - с.Бохот, не влече промяна на обявения с обжалваното решение на ОИК резултат."

Въз основа на тези мотиви, Върховният административен съд е приел, че обжалваният изборен резултат трябва да бъде оставен в сила.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.