Обявиха конкурс за административен ръководител на Плевенския Окръжен съд
Обявиха конкурс за административен ръководител на Плевенския Окръжен съд / dariknews.archive

С решение по т.5.1 от Протокол № 45 от заседанието на Висшия Съдебен Съвет проведено на 13 август 2015 г. е открита процедура за избор на Административен ръководител на Плевенски окръжен съд.

Документи за участие в конкурса са подали Александър Григоров – Административен ръководител – председател на Плевенски окръжен съд и Силвия Цветкова Кръстева – съдия в Плевенски окръжен съд.

Автобиографиите, концепциите и имотните декларации на двамата кандидати са публикувани на интернет страницата на ВСС-София.