Обогатен и амбициран приема  поста новият кмет на Белене
Обогатен и амбициран приема поста новият кмет на Белене / archive.dariknews

"Излизам от тази кампания обогатен с нови идеи и амбициран да покажа, че това което предлагам като програма може да бъде изпълнено, реалистично е, и е свързано с просперитета на Община Белене". Това каза пред журналисти в Плевен новоизбраният кмет на Белене Момчил Спасов.

Той припомни, че програмата му е свързана с приоритети като безработицата и разкриването на нови работни места и за създаване на доходи за хората, което е най-големият проблем в общината.

"Най-голямата надежда и болка за община Белене е АЕЦ"Белене" и както при откриването на кампанията, така и сега аз оставам на позицията, че това е проектът, който може да реши голяма част от наболелите проблеми на общината и на Област Плевен и на региона като цяло".

Новият кмет на Белене е убеден, че АЕЦ"Белене" е един икономически изгоден проект и ако бъде поставен пред потенциалните инвеститори като икономически проект, дори и без финансиране от държавата, а на базата на проектно финансиране и на обективно представяне на положителните му страни, заедно с един актуализиран социалноикономически пазарен анализ, ще бъде намерен инвеститор за продължаване на строителството на АЕЦ"Белене".

Момчил Спасов каза, че ще покани парламентарната Комисия по енергетика да проведе свое изнесено заседание в Белене, за да се запознае на място с обекта. "Много беше неприятна ситуацията в близките няколко години, когато хора говореха за АЕЦ"Белене" без да знаят къде е и къде е град Белене изобщо".

„Говорихме и с министъра на земеделието и храните, който беше гост на Община Белене за възможностите за стимулиране преди всичко на земеделските производители и на преработвателните микропредприятия в земеделския сектор - как да създават възможности, предимно на младите хора от Белене да се занимават най-вече с алтернативно земеделие като зеленчукопроизводство, овощарство, биологично земеделие и животновъдство - отрасли, които създават работни места и доход на хората от Белене".

Друг съществен проблем, залегнат в програмата на новия кмет на Белене е решаването на проблема с лошото състояние на инфраструктурата и градската среда.
Момчил Спасов припомни, че в момента община Белене изпълнява проекти за над 110 млн. лв., част от които са партньорски и се изпълняват и на територията и на други общини, както и на ниво Трансгранично сътрудничество с Румъния. В неговата програма са включени идеи и проекти за общо 60 милиона лева, които ще се случат като инфраструктура или като дейности на общината. Като най-голям той посочи проекта за "Водния цикъл", включващ пречиствателна станция за отпадъчни води и над 20 км. водопровод и канал, който е най-голямата инвестиция в публичната инфраструктура в Белене за годините след промените.

Друг приоритет в предстоящата работа на новия кмет на Белене е опазването на околната среда и биоразнообразието, който е също една друга алтернатива за създаване на нови работни места при наличието на предпоставка като природният парк "Персина" - един от 11-те природни парка у нас.