МУ-Плевен изпрати 68 бакалаври от факултет Здравни грижи
МУ-Плевен изпрати 68 бакалаври от факултет Здравни грижи / archiv.DarikNews

На 16 ноември 2012,  от 10:00 часа в Аудиториум „Магнум" на Втора клинична база, 68 бакалаври от специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" получиха своите дипломи на тържествена промоция на Випуск 2008-2012. Випускът е четвърти за факултет „Здравни грижи" и пети по ред за образователно-квалификационна степен „бакалавър" към МУ-Плевен. Завършилите 50 медицински сестри и 18 акушерки са провели изцяло своето обучение в университета.

Току що завършилите бакалаври, първоначално са били записани във факултет "Обществено здраве", а от октомври 2008 година са продължили да се обучават в най-младия факултет в структурата на висшето училище - „Здравни грижи". Обучението им е напълно съобразено с Единните държавни изисквания и се осъществява по актуални учебни програми. Дипломите на завършилите бакалаври, отговарят на всички критерии за професионална реализация в страните от Европейския съюз - хораруим часове по учебните дисциплини, общ брой кредити.

Деканът на факултет "Здравни грижи" доц. д-р Славчо Томов, който откри събитието, призова в словото си държавната и местната власт да предприемат реални законодателни действия,  "...щото, по - голямата част от нашите деца, да останат в нашата страна", каза той.

Ректорът на Медицинския университет в Плевен, проф. Григор Горчев се обърна към завършилите вече бакалаври с думите: "Всеки тръгва от някъде, важно е формирането на характера и способностите ви в духа  на вашата мисия".

Той добави, че в медицината постоянно навлизат нови технологии, нови идеи и са необходими все повече компютърна грамотност, владеене на езици и компетентност.

"Вие получихте едно елитарно оброзование и то в Плевен. Казвам го и не е само мое мнение, че Медицинският университет в Плевен е едно от елитарните висши училища в България с признати качества, не само у нас, а и в чужбина. Бъдете горди и на добър час". 

МУПлевен изпрати 68 бакалаври от факултет "Здравни грижи"
netinfo

Тази година, средният успех на дипломантите от специалност „Медицинска сестра" е Добър 4,43, а за специалност „Акушерка" е Много добър 4,57. От завършилите 18 акушерки с най-висок успех е Моника Борисова Коева от Габрово с отличен 5.53. Отличникът за специалност „Медицинска сестра" е Ивелина Цветанова Бамбова от Плевен с успех отличен 5,54. Първите по успех от випуска получиха плакет „Отличник" на МУ-Плевен, комплект медицинска литература от издателския център на университета, апарати за измерване на кръвно налягане и рекламни материали.

Повечето млади дипломанти на факултета ще намерят своята професионална реализация в многопрофилните болници в родните си градове, по голяма част от които са в Северна България. Част от дипломантите вече са включени в екипите от здравни специалисти на клиниките на УМБАЛ „Д-р Георги Странски" - Плевен - Онкологичен център, Първа хирургична клиника, Клиника по ендокринология и др. Възпитаници на Факултета по здравни грижи работят и в диагностично-консултативните центрове, в медицинските центрове, детските ясли, частните болници и клиники в Плевен и по родните си места.

Част от бакалаврите по здравни грижи планират да продължат образованието си в магистърските програми на Факултет „Обществено здраве" към МУ - Плевен или в други университети на страната.

 Завършилите сестри и акушерки положиха Сестринската клетва, завещана от Флорънс Найтингейл. 

МУПлевен изпрати 68 бакалаври от факултет "Здравни грижи"
netinfo

Младият изпълнител Борис Иванакиев, известен като плевенския участник в „Гласът на България", поздрави Випуск 2012 - акушерки и медицински сестри.

МУПлевен изпрати 68 бакалаври от факултет "Здравни грижи"
netinfo

Организатори на Тържествената промоция на младите бакалаври по здравни грижи са деканът на Факултет „Здравни грижи" доц. д-р Славчо Томов и Академичното Ръководство на Медицински университет - Плевен.