/ ppmg lovech
Профилираната природо-математическа гимназия в Ловеч е сред 30-те нови учебни заведения в България, които ще се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент, съобщават от училището.

Идеята на програмата е да се подобри осведомеността на учениците за Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Програмата дава възможност на младите хора да разберат своите права и задължения като европейски граждани. Освен това те ще разширят знанията си за функциите и ролите на различните институции, по-специално Европейския парламент.

Старши посланици в гимназията са преподавателите по английски език Елица Върбановска и Мирослава Димитрова, които вече преминаха встъпително обучение, организирано от Информационното бюро на Европарламента в България.

Предстои подбор на ученици – младши посланици, които не само ще участват в предвидените разнообразни дейности, но и активно ще разпространяват придобитата информация.

Математическата гимназия в Ловеч бе избрана в силна конкуренция на повече от 140 училища от цялата страна.