/ iStock/Getty Images
Община Вършец стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси и размерът им не е променен в сравнение с миналата година, съобщи за БТА кметът Иван Лазаров.

От днес може да се плаща данък върху превозни средства, данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци. Местната управа разбира финансовите затруднения на живеещите в общината, породени от пандемията, инфлацията, високите цени на тока, природния газ и други фактори, и заради това запазва размера на местните данъци и такси без промяна.

Тъй като средствата за чистота няма да са достатъчни, община Вършец ще дофинансира тази дейност със средства от собствени приходи. План-сметката за чистота е 1 219 000 лева, а дофинансирането от наша страна ще е 419 000 лева. "Ще отделим средства и за купуване на нови контейнери и кофи", поясни кметът.