/ iStock/Getty Images
Възобновяват се традиционните пазари и тържища на промишлени стоки, земеделска продукция и животни в Луковит и всички населени места, съобщиха от Общината.

Това е заложено в новата заповед, издадена от кмета на общината Иван Грънчаров, с която се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. Според тях, търговците в пазарите трябва да спазват 2 метра отстояние от съседна маса.

Продавачите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице, както и да се спазва дистанция най-малко 1,5 метра, да се създаде и организация за еднопосочно движение при разпределение на щандовете.

На всеки щанд трябва да има дезинфектант за ръце. На видно място да се поставят информационни табели, указващи задължителните физическа дистанция и носене на защитни маски.

Друга мярка е да има учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, минимум четири пъти на ден по предварително изготвен график.

Всички контролни органи в рамките на своята компетентност трябва да осъществят засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за изпълнението на противоепидемичните мерки, се посочва още в заповедта на кмета.