/ ThinkStock/Getty Images
Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова предлага за пети път на Общински съвет да се приемат мерки за преодоляване на последствията от пандемията, като те бъдат в помощ на онези граждани и сектори, които са особено засегнати, съобщиха от общинската администрация.

Сред предложенията на Маринова е да не се извърши увеличение през 2021 година на месечните наеми по сключени договори и заплащаните обезщетения за ползването на общински нежилищни имоти с годишната инфлация за периода декември 2020 г. спрямо декември 2019 г., като това не засяга сключените договори за наем / аренда за земеделски земи от общинския поземлен фонд.

Предлага се намаление с 50 % на месечната такса за февруари за ползването на общежитие от учениците. За времето на действие на противоепидемичните мерки размерът на месечната вноска за ползването на общежитие да се изчислява пропорционално на броя на дните, през които се провеждат присъствени учебни занятия, се казва още в искането до Общински съвет-Ловеч.

От администрацията посочват, че до кмета и председателя на Общински съвет, е отправено предложение от "Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и питиепродавците -Мелта" за предприемане на конкретни мерки.

За целта Маринова предлага внасяне на изменения на местната нормативна уредба, както и Общински съвет, да даде съгласието си Общината да участва и подпомага бъдещи проекти и съвместни инициативи със Сдружението.
БТА