НЧ „Обединение” привлича съмишленици в защита на редки птици
НЧ „Обединение” привлича съмишленици в защита на редки птици / netinfo

За опазване на чапловата колония и за подобряване условията на живот на тези ценни водолюбиви птици ще работи НЧ ”Обединение” в Кърджали с осъществяване на новия си проект, подкрепен от Фондация „Еко Общност” и Фондация «Чарлз Стюарт Мот».

В Кърджали, в самия център на града, се намира чаплова колония, която гнезди в стара корекция на коритото на река Арда.

За това читалището кандидатства по програма «Място за живот» със свой проект, наречен «Бъдеще за чаплите».

Ще се възстанови растителността във влажната зона на реката, като преди това се изготви залесителен план и се осигурят 250 фиданки. Тези дръвчета ще бъдат бъдещите местообитания на водолюбивите птици.

За изпълнение на тези дейности ще бъде създаден Еко-клуб към читалището. В него 20 млади хора ще бъдат обучени за доброволци и за провеждане на мониторинг на водолюбиви птици. Обществеността на Кърджали и гостите на града ще получат информация за ценните видове, техните местообитания и за мерките по опазването им. Ще бъдат изработени и монтирани две информационни табели. Ще бъде експонирана изложба на водолюбивите птици от колонията. Ще бъде заснет и излъчен образователен филм за тях.