/ Община Горна Оряховица
Забранено е поливане и миене на улици и коли с питейна вода в община Кюстендил, за това бяха уведомени кметонете и кметските наместници на редовната си месечна среща днес.

Няма предложения по наредбата за преместваеми обекти и реклами в Кюстендил

Със заповед на кмета Петър Паунов се забранява ползването на питейна вода за дейности, които не са свързани с питейно- битово предназначение, като напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и други.
 

Успешни културни инициативи проведоха различни читалища от област Кюстендил (СНИМКИ)

Нарушителите на заповедта ще бъдат санкционирани съгласно разпоредбите на Наредбата за обществения ред на територията на Община Кюстендил.