Областният управител Йордан Татарски
Областният управител Йордан Татарски / netinfo
Върховният административен съд отхвърли жалбата на областния управител Йордан Татарски срещу решението на РИК- Кюстендил, потвърдено от ЦИК, относно организацията за приемане на протоколите на СИК и отчитане на изборните книжа, в предоставените за целта помещения. Това съобщи за Дарик председателят на РИК Красимир Петров.
В мотивите си съдът пише, цитирам:
  
“Приемането на протоколите от секционните избирателни комисии и въвеждането на данните от протокола в изчислителния пункт на районната избирателна комисия са дейности изрично възложени на съответната изборна администрация, поради което и организацията на тази дейност е изцяло в компетентността на районната избирателна комисия. Недопустима е намеса на орган изпълнителната власт при определяне на реда за организация на работата на изборната администрация и то при осъществяване на правомощия в най-съществения етап на изборния процес, а именно при определяне на резултатите от изборите”.
 
С решение №239 от 15.03.2017г., РИК Кюстендил определи организацията на работата в предоставените помещения на районната избирателна комисия при предаването и отчитането на изборните книжа. В него пише следното: „Определените за осъществяване на контроли на протоколите членове на РИК ще определят броя на допуснатите членове на СИК на втория етаж, съобразно възможностите за обработване на протоколите”. С това разпореждане не бе съгласен областният управител на област Кюстендил, поради което оспори решението на РИК Кюстендил, в тази му част пред Централната избирателна комисия.

ЦИК приема, че оспорването е недопустимо на две основания. На първо място, защото жалбата е подадена от лице, което няма правен интерес и на следващо място, ЦИК приема, че решението има организационно-технически характер, поради което не подлежи на самостоятелен контрол за законосъобразност.
 
Дарик- Кюстендил