Съдия Галина Стойчева от Административен съд- Кюстендил в ПГ Христо Ботев
Съдия Галина Стойчева от Административен съд- Кюстендил в ПГ Христо Ботев / Административен съд- Кюстендил
Пред ученици от десетите класове на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница, зам.- председателят на Административен съд – Кюстендил Галина Стойчева изнесе лекция по Образователната програма „Съдебна власт – информиране избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за 2018/2019 год. Темата бе: Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове услуги. Достъп до правосъдие. Административно нарушение – престъпление ли е то? Последици от административните нарушения и административните наказания. Правата ни като граждани на Европейския съюз”.
Лекцията започна с презентация под формата на филм, озаглавен „Достъп до правосъдие“.

Съдия Галина Стойчева от Административен съд- Кюстендил в ПГ Христо Ботев
Административен съд- Кюстендил

Съдия Галина Стойчева обясни по разбираем и достъпен за възрастта на учениците език,  какво е административно нарушение, какви биха били последиците от такъв вид нарушения и как практически следва да се подходи  в често срещани житейски ситуации. Множеството примери по темата от практиката на съдията, с които лекцията й бе придружена, заинтригува младите хора и те взеха участие в обсъждането на различните казуси. Учениците слушаха с подчертан интерес, а част от въпросите бяха свързани с професията „съдия“.

Сред основните цели на провежданата Образователна програма са изграждането на ценностно отношение към закона, формиране на доверие към съдебната власт, развитие на гражданската компетентност, както и усвояване на първоначални знания за административното правораздаване.

Учениците изявиха желание при посещение в сградата на Административен съд - Кюстендил да бъдат допуснати в съдебно заседание, за да добият реална представа за правораздавателния процес.
 
Административен съд- Кюстендил