Средната брутна заплата в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания е 500лв.
Средната брутна заплата в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания е 500лв. / DarikNews.bg, архив
Средната брутна месечна работна заплата за Кюстендилска област през четвъртото тримесечие на 2016 г. нараства спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 2.1%, като достига 681 лева, информират от НСИ. Най- голямо увеличение има в „Култура, спорт и развлечения“ - с 22.4% и „Образование“ - с 9.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 8.0% и „Строителство”- с 3.3%.

Средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 г.  за обществения сектор е 817 лв., а за частния - 636 лева.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за Кюстендилска област нараства с 5.6%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности” и „Хотелиерство и ресторантьорство”.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 8.4%, а в частния сектор - с 4.6%.
 
В сравнение с останалите области на страната, през четвъртото тримесечие на 2016 г. област Кюстендил е на 27-то, предпоследно място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Последна е област Видин. Най-висока средна брутна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 336 лв., Враца - 967 лв., Стара Загора - 964 лв., Варна - 941 лв. и София - 906 лв.
 

Средна брутна месечна заплата
netinfo


 
Дарик- Кюстендил