РДГ- Кюстендил отчете 275 акта и 2350 проверки от началото на 2016 г.
РДГ- Кюстендил отчете 275 акта и 2350 проверки от началото на 2016 г. / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

275 акта са съставили инспекторите на Регионална дирекция по горите в Кюстендил от началото на 2016 година. От тях 140 по Закона за лова, 132 по Закона за горите и 3 по Закона за рибарството и аквакултурите. Издадени са вече 140 наказателни постановления, като стойността на глобите е общо 30 000 лв., а са нанесени щети за около 22 000 лв., каза директорът инж. Здравчо Тодоров.
"Най- честите нарушения са незаконно превозване на дървесина, отсечени немаркирани дърва", коментира Тодоров.
Направени са общо 2 350 проверки, в това число по жалби, за спазването на изискванията за видеонаблюдение в складовете за дървесина, за GPS в автомобилите, които я транспортират.
Проверени са 968 МПС, 516 ловци, 261 обекта за добив на дърва, 256 складове за преработка и др.
Директорът на РДГ отчете повишена събираемост на глобите, след въвеждането на възможността, ако се плати санкцията в 14- дневен срок, да се ползва 30% отстъпка.