/ Thinkstock/Getty Images
Работодателските организации излязоха за първи път с обща позиция и конкретни предложения за план- приема, след 7 клас през учебната 2018/ 2019 година. Те предлагат броят на паралелките да съответства на броя на завършващите седми клас ученици, които са 465 за общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.
 
Представителите на бизнеса предлагат 18 паралелки, като няма училище, в което да има прием за повече от 3 паралелки. Заложено е намаляване на паралелките в Езикова гимназия, ПГ по икономика и мениджмънт и ПМГ.

Акцентира се върху приема в ПГ по туризъм, Професионалната техническа гимназия и ПГ по лека промишленост. Работодатели искат въвеждането на дуална форма на обучение за професиите: мехатроника, строителство и архитектура, моделиер- технолог на облекло.
 
Община, бизнес и училища в Дупница обсъдиха план приема след 7 клас

Документът е подписан от председателите на регионалните звена на национално представените работодателски организации в РБългария: Ваньо Костадинов за Кюстендилската ТПП; Бойко Недялков за АИКБ; Сашо Зашев за БСК и Атанас Кирилов за КРИБ.
 
“През последните години фирмите от област Кюстендил изпитват остър недостиг на подготвени и квалифицирани кадри във всички сектори на икономиката, работещи в региона.

Мотивите за нашето становище са свързани с приоритетите за развитие на община Кюстендил и се основават на доказан интерес на търсени специалисти от страна на работодателите от Общината по предложените от нас специалности и наличието на достатъчно свободни работни места за тях”, се казва в становището, което е изпратено до областния управител Виктор Янев, кмета на Кюстендил Петър Паунов и началника на РУО Радостина Новакова.
 
Дарик- Кюстендил