Поставят военни паметници в Кюстендил, Соволяно и Скриняно?
Поставят военни паметници в Кюстендил, Соволяно и Скриняно? / Областна администрация- Кюстендил

Областната комисия "Военни паметници", председателствана от областния управител Виктор Янев разгледа предложението- старият паметник на "Ильо Войвода" да бъде ситуиран в центъра на гр. Кюстендил, на ул. "Демокрация", в градинката между ул. "Пауталия" и ул. "Любен Каравелов". Комисията отправи препоръка предложението да бъде разгледано от Общински съвет. Става дума за бюст - паметник от 1934 г., който към момента се съхранява в частен имот.
На заседанието присъстваха зам.-областният управител Силвия Велкова, Иво Андонов - главен експерт към Министерство на отбраната, Величка Баровска - главен експерт "ССИ", както и представители на всички общини.

Поставят военни паметници в Кюстендил, Соволяно и Скриняно?
netinfo

Комисията разгледа постъпилото искане за възстановяване на паметника на Стоян Лудев в центъра на с. Скриняно, община Кюстендил. Областната комисия отправи предложение до Кмета на Община Кюстендил да разгледа писмото и Общинският съвет да вземе съответното решение по него.
На заседанието бе разгледана и докладна от кмета на с. Соволяно- Кирил Георгиев, във връзка с отпускането на средства в размер на 10 000 лв., нужни за изграждането на чешма - паметник, посветена на загиналите във войните. Комисията изрази своето положително становище по отношение на започване на процедурата и препрати докладната към Кмета и Общинския съвет, които да вземат решение, къде да бъде ситуиран паметникът и дали да бъдат отпуснати нужните средства.

Поставят военни паметници в Кюстендил, Соволяно и Скриняно?
netinfo

Във връзка с организирането на мероприятия по случай отбелязването на 100- годишнината от Първата световна война, комисията реши в тридневен срок, считано от днес, Общините да изпратят своите предложения за чествания.