Община Кюстендил прави трети опит да намери управител за 1450 лв. заплата
Община Кюстендил прави трети опит да намери управител за 1450 лв. заплата / Иво Кирилов, Дарик радио,архив

Община Кюстендил обяви за трети път конкурс за избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ)- Кюстендил. Едно от най- важните изисквания е: професионален опит - минимум 1 година на управленска позиция, свързана с разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на проекти с европейско финансиране, или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги, или опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, обучения и др.

Брутната заплата на управителя ще бъде 1 450,00 лв. (брутна сума, вкл. и дължимите от работодателя осигурителни вноски).

Конкурсът ще се проведе на три етапа - по документи, писмен тест и интервю. Документи се приемат до 13.01.2012 г., включително.

Николай Дочев спечели първия конкурс, но в последствие се отказа да заеме поста. При вторият конкурс не бе избран управител, защото нито един от кандидатите е отговаряше на изискването за професионален опит.