Михаела Крумова спечели вота за председател на ОС- Кюстендил
Михаела Крумова спечели вота за председател на ОС- Кюстендил / Дима Кирилова, Дарик радио
Избор на заместник- председател на Общинския съвет е първа точка в дневния ред на предстоящото заседание на 16- ти февруари, в конферентната зала на хотел „Кюстендил”. В проекта на Дневния ред са включени 15 - докладни записки от Кмета на Общината и общински съветници.
Сред предоставените докладни са за избиране на представител за Общото събрание на Асоциация по ВиК, кандидатстване с проектни предложения на общината, мотивирани искания от Общинска служба „Земеделие”, отдаване под аренда на пасища, мери и ливади – общинска собственост за стопанската 2017/2018 г., както и относно финансово подпомагане на жители на община Кюстендил със сериозни здравословни проблеми и др.
Съветниците ще гласуват Програма за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Кюстендил за 2016- 2020 г., както и Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2017 година.
 
 
 
 
Дарик- Кюстендил