Броят на регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда”-Кюстендил е 2410 лица, равнище на безработица- 9.1 %, показват данните към края на месец март 2019 година.

Работодатели представиха 92 свободни работни места на трудова борса в Кюстендил

- Община Кюстендил – 2302 лица и равнище на безработица – 8.9%
- Община Невестино - 87 лица и равнище на безработица – 14.1%
- Община Трекляно - 21 лица и равнище на безработица – 11.7%


Структурата на регистрираните безработни лица по професионален признак е следната:

- работническа професия 484 лица /20.1 %/ от общо регистрираните;
- специалисти 566 лица /23.5 %/;
- без специалност и професия 1360 лица /56.4 %/ от общо регистрираните.

 Структурата на регистрираните безработни лица по образование е следната:

- с висше образование 216 лица /8.9 %/;
- със средно образование са регистрирани 205 /8.5 %/;
- със средно специално и професионално образование 814 /33.7 %/;
- с основно образование са регистрирани 367 лица /15.2 %/;
- с начално образование са регистрирани 808 лица /33.5 %/.

Регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към края на месец март са: 1302 са жени /54 %/, 176 са лицата с намалена трудоспособност /7.3 %/, 412 са младежите до 29 години /17.1 %/, 799 са лицата над 50-годишна възраст /33.2%/ и 906 са регистрираните продължително безработни лица /37,6 %/ от общо регистрираните.
Бюро по труда- Кюстендил