Безплатно дистанционно обучение в областта на туризма
Безплатно дистанционно обучение в областта на туризма / netinfo

Стартира регистрацията за безплатно дистанционно обучение по проект „Електронно предизвикателство за модерно обучение", 2007CB16IPO007-2009-1-11, изпълняван от Алианс за Регионални и Граждански Инициативи - клон Благоевград и Сдружение "Хендикепплюс" - Крива Паланка, и финансиран по програма за трансгранично сътрудничество между България и Македония.

Желаещите да повишат своите професионални умения в областта на туризма могат да се регистрират безплатно и да започнат обучението на http://www.trainyourself.org.
Продължителността на обучението е 90 дни, като крайният срок за приключването е 10 май 2012 г.
Създадена е и възможност фирми от различните икономически сектори да публикуват обяви за предлагани свободни работни места, които ще са достъпни за регистрираните потребители на сайта.