Росица Димитрова
Росица Димитрова / Дарик радио, Хасково
Заместник-министър Росица Димитрова откри Дните на социалните услуги в Димитровград
94698
Заместник-министър Росица Димитрова откри Дните на социалните услуги в Димитровград
  • Заместник-министър Росица Димитрова откри Дните на социалните услуги в Димитровград
Дни на социалните услуги се провеждат за трета поредна година в Димитровград. Те започнаха днес, като ще продължат и утре. В момента в зала „Гроссето“ тече форумът „Актуално в социалната сфера“, който бе открит от началника на отдел „Хуманитарни дейности“ в димитровградската администрация Антоанета Шаркова и кмета Иво Димов, който представи 10-те социални услуги, които общината предлага и тези, които иска да развива при възможности за финансирането им.

Димитровград, Дни на социалните услуги
Дарик радио, Хасково

За забавянето в приемане на първия 5-годишен план по деинституционализация на услугите за възрастни хора и хора с увреждания в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, приета още през 2014 година, призна заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова.  Тя подчерта, че е изключително важно това да се случи до края на тази година.

Димитровград, Дни на социалните услуги
Дарик радио, Хасково

Дните на социалните услуги в Димитровград започнаха тази сутрин в градската библиотека и музей с ателиета „Изложение на дейности на социалните услуги“: приложни материали, изработени от потребителите на социални услуги и общинските клубовете на хората от третата възраст; изработване на място на предмети от глина с помощта на майстор-грънчар; изработване на значки с помощта на персонала на Социално предприятие – Димитровград; изработване на гривни и цветя с помощта на персонала на Център за обществена подкрепа и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

Димитровград, Дни на социалните услуги
Дарик радио, Хасково

Официалното откриване бе от 13 ч. в зала "Гроссето", където се провежда форумът "Актуално в социалната сфера" в два модула. Първият е на тема „Деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания” и модератор е Николина Иванова - началник отдел „Социални услуги за пълнолетни лица” в АСП. Презентация представи Даниела Ушатова – ръководител екип в Национално сдружение на общините в Република България. Вторият модул е с темата: „Социалното предприемачество – различния начин на икономическа активност” и модератор е Магдалена Ванчева, ръководител на Социално предприятие, Димитровград, като той бе открит с демонстрация на костюми, изработени от социалното предприятие.

Продължават алеята с фигури от скрап в Димитровград

Акценти в дискусията са грижата за възрастните хора и хората с увреждания и социалното предприемачество. В нея участват експерти и представители на институции от цялата страна - София, Варна, Велико Търново, Хасково, Стара Загора, Асеновград, Свиленград, Харманли, Любимец, Стамболово и Велинград, както и на неправителствени организации, които са основен партньор в работата в социалния сектор - Национален алианс за социална отговорност, Национална федерация на работодателите на инвалидите, Сдружение "Шанс и закрила", фондация "Подари усмивка" и директори на социални услуги. В работата на форума се включиха и експерти от Министерството на труда и социалната политика, НСОРБ, Агенция за социално подпомагане и специалисти от ресорни отдели в общините.