Ученици от математическата гимназия на посещение в Областния информационен център
Ученици от математическата гимназия на посещение в Областния информационен център / ОИЦ - Габрово

21 класа от Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ ще посетят Областен информационен център – Габрово в часовете на класа през учебната 2013/2014 г. По време на посещението си в центъра те ще бъдат запознати с различни инициативи с европейско финансиране, в които могат да участват – конкурси, предоставяне на стипендии, организиране на практики и други. Ще им бъде представена дейността на Областен информационен център – Габрово и възможностите експертите в него да ги подпомагат при търсенето на различна информация, свързана с Европейския съюз чрез специализираната библиотека в центъра и чрез Интернет.

Гости на част от тези часове ще бъдат и отделни експерти, които работят по едни от най-големите проекти на Община Габрово, на които децата ще имат възможност да зададат своите въпроси.

Провеждането  на часове на класа за децата от Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ ще им даде една допълнителна ценна основа за развитие и познаване на възможностите, които предоставят различни европейски инструменти пред младите хора точно на прага на следващия програмен период за България 2014-2020 година.

Сътрудничеството  между Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ и Областен информационен център – Габрово ще продължи и в бъдеще с още редица интересни инициативи.