Кметът Мирослав Семов взе участие в честването
Кметът Мирослав Семов взе участие в честването / Община Дряново
50 години от създаване на пещерен клуб „Стринава'”
80 години организирано пещерно движение в град Дряново
80 години от благоустрояването на пещера „Бачо Киро“
 

Кметът Мирослав Семов взе участие в честването
Община Дряново


 Преди хиляди години, пещерите са привличали вниманието на първобитния човек. В тях той се чувствал защитен от природните стихии и дивите зверове. Дряновският край сплита много филизи от историята и едно невероятно съчетание на скални венци, пещери, дълбоки речни корита, платовидни форми, изключително разнообразие на растителен и животински свят. Град Дряново е неразривно свързан с изучаването на пещерите и историята на пещерното дело в България.

Още със създаването на Туристическо дружество „Бачо Киро” през 1925 година, негови членове са посещавали пещерите в района. Пещерната група прави постъпки за благоустрояването и осветяването на пещера Бачо Киро.

През 1926-та железничарската секция „Здравина“се присъединява към туристическото дружество в града. По тяхно предложение в началото на 1927 година се поставя желязна врата, малко по навътре от сегашните образувания „Медузите“. По късно същата година „Здравина“ изработва и поставя желязна решетка и врата на входа на пещерата.

През периода 1935-1937 г. пещерната група съвместно с туристическото дружество на трудови начала построяват сегашните каменни стъпала, които отвеждат до входа на пещерата. Електрифицирана една част от 200 метра с външна инсталация и обикновени електрически крушки. Изграден е малък ВЕЦ, който захранва с електричество пещерата, която е отворена за посещения.

Димитър Бачев прави първите системни археологически разкопки в пещера „Бачо Киро“. Изпратените в София находки насочват вниманието на археолога Рафаил Попов, който изследва пещерите в района на Дряновския манастир.
 

Кметът Мирослав Семов взе участие в честването
Община Дряново


По същото време младият Радуш Радушев изготвя първата за България теодолитна скица на пещера - на „Бачо Киро. Тези дейности са провокация за да основаване на клон на Българското пещерно дружество, за чиито председател е избран Димитър Стоянов Бачев. Изготвен е устав, който е изпратен в Българското пещерно дружество. Членове в местния клон са кмета на с. Царева ливада, инж. Бурнев, Иван Никоевски и някои от членовете на Туристическо дружество „Бачо Киро”. С голям ентусиазъм започва откриване и описване на пещери в района. Пещерното дружество Дряново съществува до края на 1940 година. 

Новата история на пещерното дело в Дряново започва през пролетта на 1967 година с учредяването на пещерен клуб „Стринава” към Туристическо дружество „Бачо Киро”.

От своето създаване членовете на клуба са проучили и картирали десетки пещери в района на общината и страната. В периода 1980-1988 година клубът се ползва с международна известност. Покорени са 120 метровия отвес и 3 км. галерии на „Рудицкие пропадане”, 80 метровата пропаст „Пиковая дама”, посетени са пещерите „Катержинская”, „Балцарска”, „Домница” в Чехословакия, „Алба Регия” в Унгария и няколко пещери в Румъния. Проведена е и експедиция в Полша.

От 1996 год. до сега са обучени 36 нови спелеолози. Клубът има 16 члена пещерняци, аварийно спасителен отряд от 7 спасители в пещери и пропасти и е редовен участник във всички прояви от Държавния спортен календар и международните прояви на БФС .

Клубът постига успехи във всички насоки на пещерното дело като: картиране на клометричните пещери Падалото, Андъка, Мачанов трап, Еменската пещера, Бачо Киро, Марина дупка. 

Клубът е един от активните клубове на Туристическо дружество „Бачо Киро”. Пещерняци участват в туристически и природозащитни дейности. Основни помощници са при стопанисването на благоустроена пещера „Бачо Киро”, туристическите обектите в района на Дряновския манастир стопанисвани от дружеството, активни участници са при изграждането на туристически и екологични пътеки, както и в подготвянето и издаването на рекламни материали. Многократно пещерняци са участвали в спасителни акции.