Проверяват фирми производители и вносители на опаковани стоки
Проверяват фирми производители и вносители на опаковани стоки / netinfo

Около 28 000 лв. от продуктова такса са постъпили в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите. Проверките са извършени от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново от началото на годината до сега.

Проверени са 80 фирми производители и вносители на опаковани стоки. Фирмите се инспектират по изготвен график и съгласно изискванията на Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки. Графикът не е окончателен и подлежи на актуализация, като в него се включват и нови фирми. До края на годината е планирано да бъдат проверени още около 10 фирми.

Издадени са 50 предписания за представяне на справки за опаковките, пуснати на вътрешния пазар и от внос и заплащане на установените неплатени продуктови такси за опаковки, пуснати на вътрешния пазар. Проверките на екоекспертите продължават.