/ Община Благоевград
На 11 декември се проведе работна среща между ръководителите на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ и на Областна дирекция на МВР, съобщиха от полицията.

Ще се проведе лекция на тема „Заболявания на кости, стави и мускули. Профилактика и лечение”

Тема на работната среща беше отправена молба за оказване на съдействие във връзка със затруднен достъп на автомобили със специален режим на движение (линейки) до Центъра за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ, който се намира в сградата на Областната болница, и по този начин се застрашават живота и здравето на пациенти, които имат нужда от животоспасяващи медицински действия.

С отделението по нервни болести се затваря цикъла на реновиране в габровската болница (СНИМКИ)

Ръководството на Областна дирекция на МВР отправя апел към всички водачи на моторни превозни средства, които посещават МБАЛ да спазват стриктно правилата за движение по пътищата, да съобразяват спирането и паркирането на управляваните от тях автомобили с указаните за тази цел места, и да не пренебрегват пътната маркировка и пътни знаци в района на болницата!

10 години инвазивна кардиология в Габрово (СНИМКИ)

Уведомяваме всички граждани и посетители на града, че считано от 16 декември  
2019 година във връзка с отправената молба за съдействие в района на лечебното заведение, от страна на ОД на МВР ще бъдат предприети действия за осъществяване на засилен контрол по спазване на правилата за престой и паркиране, и въведените в тази връзка забрани!